Cache zdroj přes HTTP a HTTPS

Existuje způsob, jak určit, že prostředek by měl být ukládán do mezipaměti při přístupu přes HTTP i HTTPS? Máme spoustu statického obsahu, který je zpočátku poskytován přes HTTP a poté znovu poskytován přes SSL, když ...

IIS a ukládání obsahu do mezipaměti

Jsem webový vývojář a spravuji cloudovou instanci Windows 2008R2 se službou IIS 7. Nedávno jsem provedl aktualizaci našich webových stránek, ale když jsem web znovu navštívil, prohlížel se starý

Far Future Expire Headers

Používáte je? Pokud ano, jaké máte strategie pro správu změn v souborech? http://developer.yahoo.net/blog/archives/2007/05/high_performanc_2.html