svg vs canvas pro SEO

Při výběru knihovny grafů pro mou aplikaci reagování je jedním z kritérií, které hodnotím, to, zda knihovna interně pracuje s plátnem nebo svg. Kromě různých dalších faktorů ...

Jak si přizpůsobíte schránku na Facebooku?

Našel jsem několik článků, které vám umožňují přizpůsobit rámeček jako Facebook, ale je to většinou jen barva pozadí a ohraničení. Existuje způsob, jak přizpůsobit barvu textu na facebooku jako box? a

Výchozí velikosti písma HTML

Mají značky písma HTML (například p a h3) univerzální výchozí velikost písma ve všech prohlížečích? Například bych si představil, že p je asi 16 pixelů nebo tak. Existuje standardizovaný seznam, se kterým by mě někdo mohl propojit?

Horní a dolní gradient pomocí CSS

Mám pozadí, které má horní a dolní přechod a chci, aby se zobrazovalo na vrstvě kontejneru. Problémem je spodní gradient, protože se musí objevit na samém konci div div. Žádný