Vidím to už nějakou dobu. Je to tak, že lidé ve skutečnosti hledají pomocí dotazů obklopených uvozovkami, nebo je to, jako by Google Search Console ukazoval, že se jednalo o dotazy s přesnou shodou nebo něco takového? Jen si chci být jistý.

Zde je snímek obrazovky:

Operátor uvozovek: [„klíčové slovo“] lze použít k vyhledávání nebo filtrování konkrétního slova nebo věty.

V tomto případě uživatelé hledají přesnou shodu pro „ovlivňující marketing“. Když použijete operátor hledání přesné shody, počet výsledků vyhledávání se při filtrování a omezování výsledků obvykle zmenší.

Pracoval pro vás: Charles Robertson | Chcete nás kontaktovat?