Jak opravit problémy s připojením k internetu

Asi polovina přenosu https procházejícího mým webovým serverem Lighttpd není protokolována. Vím ze dvou důvodů. Nejprve pomocí skriptu PHP spočítám, kolikrát jsou jednotlivé články blogu čteny. Zadruhé vidím provoz https přicházející do mého serveru Lighttpd přes „sudo iftop -P“ a „sudo netstat -atp“, které se nezobrazují v mém přístupovém protokolu ani v žádném jiném souboru protokolu.

  • Nikdy jsem neviděl žádosti, které by nebyly přihlášeny pomocí Apache. Možná přepnout na Apache a zjistit, jestli to dělá lepší práci s protokolováním?
  • Jsou to jen určité žádosti? Například http vs https?
  • Zdá se, že požadavky HTTP i https nejsou vždy protokolovány. Používám server s omezenou schopností zpracování a RAM, takže nemohu používat Apache.

Pracoval pro vás: Charles Robertson | Chcete nás kontaktovat?