Jak spustit Apache z příkazového řádku

Obecně spravuji své servery Linux přihlášením jako root a dělám vše z příkazového řádku (protože dělám jen malé věci), ale byl jsem požádán, abych převzal službu WHM / CPanel s více účty a musím je přesunout na SSL. Většinou jsem to zvládl s weby Wordpress, ale mám spuštěný web Ruby on Rails s nainstalovaným automatickým SSL, ale když se chystám https://example.com poskytuje seznam souborů / adresářů. Kde v WHM mohu změnit virtuálního hostitele tak, aby správně nasměroval server?

Snažil jsem se sledovat tento odkaz, ale včetně conf souborů v /usr/local/apache2/conf.d/userdata/ssl/2_4/user/domain/includename.conf protože nastavení CENTOS nemá /etc/apache2/ ale nefunguje to.

Napadlo mě, jestli byste mohl poskytnout nějaké vedení.

Cpanel / WHM nepodporuje Ruby on Rails po vybalení z krabice, musíte zajistit Ruby via mod_passenger profilem pod EasyApache 4 a nasaďte každou aplikaci z rozhraní Cpanel Application Manager.

Prameny

https://documentation.cpanel.net/display/ALD/Ruby+on+Rails

https://documentation.cpanel.net/display/CKB/Guide+to+Ruby+Installations

Pracoval pro vás: Charles Robertson | Chcete nás kontaktovat?