Je to správné použití, když OfferCatalog obsahuje nabídky od různých prodejců (například online tržiště)?

Záměrem je vytvořit seznam nabídek, který obsahuje samostatné nabídky od různých prodejců. Nabídky předkládané bez agregace, jednu po druhé. Všechny nabízené produkty samotné slouží stejnému účelu. Může to být seznam šroubováků dostupných v určité oblasti, které nabízejí například různí prodejci.

Nemyslím si, že OfferCatalog typ je ve vašem případě vhodný.

Jeho popis říká:

OfferCatalog je ItemList, který obsahuje související Nabídky a / nebo další OfferCatalogy, které nabízí stejný poskytovatel.

Všechny nabídky musí nabízet stejný poskytovatel. Dalo by se namítnout, že online tržiště (a nikoli každý prodejce) je zde poskytovatelem, ale popis odkazovaného offeredBy majetek říká:

Ukazatel na organizaci nebo osobu, která nabídku nabízí.

Online tržiště není tvorba nabídku, předpokládám. Nebo možná ano? Pak OfferCatalog může být vhodné.

Pokud nepoužíváte OfferCatalog, stále můžete použít jeho nadřazený typ ItemList, pokud dáváte přednost použití seznamu.

  • To dělá smysl. Děkuji za potvrzení mého podezření :)

Pracoval pro vás: Charles Robertson | Chcete nás kontaktovat?

užitečné informace