1. Google to specifikuje ReadAction je požadovaná vlastnost pro platný workExample
  2. Platný workExample je kniha v pevné vazbě.

Protože nemůžete číst knihu v pevné vazbě online, znamená to, že je platná hodnota pro urlTemplate je to jen URL, kde je možné knihu zakoupit?

  • Jsem z vašeho seznamu zmatený (název je mi však jasný). Kde vidíte vztah mezi ReadAction (což je typ, nikoli vlastnost) a workExample (což je vlastnost)? Nebo máte na mysli hodnotu, která workExample může mít (např Book položka)? Tento Book může mít potentialAction majetek, kterým může být ReadAction položka.

Pracoval pro vás: Charles Robertson | Chcete nás kontaktovat?