L10: Megasporogenesis Ft. Vipin Sharma

Jak mohu napsat dobrý popisný odkaz, aniž bych zařadil odkazující stránku pro stejná klíčová slova stejného článku?

  • V zásadě tedy chcete vytvořit více odkazů směřujících na stejnou stránku?
  • Záleží. Mám článek, který souvisí s jiným článkem. Chci vytvořit odkaz jako: „podívejte se také“. V zásadě odkaz A na B. Odkaz na B by neměl obsahovat klíčová slova, za která se B řadí. (Pokud to má vůbec smysl 'samozřejmě). Ale „podívej se také“ je nudná věta.

Pokusím se pochopit váš problém.

Máte stránku, zavoláme A: www.example.com/blue-widgets/ a máte další stránku, řekněme jí B: www.example.com/red-widgets/

Chcete odkazovat z bodu A do bodu B pomocí kotevního textu, který je relevantní pro bod B, ale obáváte se, že pokud použijete slova, která jsou relevantní pro stránku B, stránka A se jim začne hodit.

Nemusíte si s tím dělat starosti, pouhé použití několika slov nezmění to, pro co je stránka relevantní (pokud na stránce není žádný jiný obsah?), A pouhé přidání několika slov ji nezaradí. slova.

Takže můžete bezpečně odkazovat z www.example.com/blue-widgets/ na www.example.com/red-widgets/ pomocí kotvy, jako je Check out our red widgets page

Pracoval pro vás: Charles Robertson | Chcete nás kontaktovat?