Příklady .htaccess - webový adresář chráněný heslem

Snažím se zamknout složku s názvem uzamčeno se zašifrovanými uživatelskými hesly uloženými v .htpasswd. To nefunguje:

AuthUserFile /srv/http/.htpasswd AuthType Basic AuthName 'Login Required'  Require valid-user  

je určen pro specifikaci souborů, nikoli adresářů. Např:

 deny from all  

Použijte jednu z následujících možností:

Je však třeba poznamenat, že musíte mít povolený mod_setenvif a mod_auth, virtuální hostitel s AllowOverride AuthConfig a vezměte to na vědomí a pracovat pouze v konfiguraci virtuálního hostitele, tj /sites-enabled/example.conf.

Existuje ale mnohem jednodušší způsob než kterýkoli z výše uvedených ...

Jednoduše vytvořte další soubor .htaccess v adresáři, který chcete chránit:

 AuthName 'restricted stuff' AuthType Basic AuthUserFile /usr/local/etc/httpd/users require valid-user* 
  • 2 Oba a obálky jsou pouze konfigurace serveru. .htaccess v příslušném adresáři je ekvivalent uživatelské země wrapper, takže jak navrhujete, vložíte jej do adresáře, který chcete chránit. Stranou: Proč je zde vyžadován mod_setenvif_? (Přesto je ve výchozím nastavení povoleno.) +1

Pracoval pro vás: Charles Robertson | Chcete nás kontaktovat?