Naše stránka je online systém pro správu klinik, který byl vyvinut s AngularJs. Vložil jsem strukturované datové objekty do formátu JSON-LD a jen proto, že náš web je jedna stránka, vložil jsem obecný json-ld (@type: Organization) v rozložení a dynamicky přidávat strouhanku (@type: BreadcrumbList) a webové stránky (@type: WebPage) nebo článek (@type: NewsArticle) údaje pro každou stránku. Nástroj pro testování strukturovaných dat Google detekoval všechny mé objekty a po chvíli se objevily v mé Google Search Console. Problém je, že poté, co jsem vyměnil (@type: Organization) json-ld v rozložení, s jiným json-ld (@type: WebApplication), nástroje pro testování google je stále zobrazují, ale všechny mé ostatní detekované strukturované údaje ve vyhledávací konzoli jsou pryč!

Zde můžete naživo zkontrolovat moje data.

Existují nějaké konflikty mezi strukturovanými datovými objekty? Například: nemůžeme vedle sebe dát žádná další strukturovaná data (@type: WebApplication)!

váš fragment WebApplication nelze rozpoznat jako ty, protože to není JSON-LD: Fragment vaší organizace začíná: <script type='application/ld+json'>

Fragment vaší WebApplication ale začíná: <script id='mainJsonLd' type='text/ng-template'>

Poté, co jsem to změnil na <script type='application/ld+json'> WebApplication je rozpoznán jako kouzlo:

Pracoval pro vás: Charles Robertson | Chcete nás kontaktovat?