Newark Sportovec

V Google Optimize mám několik experimentů spuštěných na jednom webu.

Chci vytvořit segment pro konkrétní experiment a konkrétní variantu. Takhle:

Zahrnuje pouze relace pro konkrétní experiment a variantu 1 z konkrétního experimentu? Např. Jak to zajistí, že nebudou zahrnuti uživatelé z tohoto experimentu (nějaká jiná varianta) a varianty 1 experimentu jiného?

EXP1 - VAR1 & EXP2 - VAR2 = MATCH EXP1 - VAR2 & EXP2 - VAR1 = ? 

PS! To není stejná otázka jako tato: Segmenty Google Analytics s podmínkami: Booleovské pořadí operací?

Ten druhý je o prohlížečích a je zřejmé, že nemůžete používat více prohlížečů najednou, ale můžete být součástí několika experimentů najednou!

Pracoval pro vás: Charles Robertson | Chcete nás kontaktovat?