Výukový program pro SEO CS-Cart Multi-Vendor Marketplace

Pracuji na php webu, který používá rámec Code Igniter a má následující strukturu složek na serveru.

public_html

  • aplikace
  • veřejnost
  • sql
  • styl
  • Systém
  • design
  • snímky
  • js
  • zapojit

.htaccess

robots.txt

sitemap.xml

index.php

Seznam položek s odrážkami jsou podsložky pod public_html.

The aplikace složka obsahuje kód skládající se z pohledů a řadičů.

Moje otázka je,

by měl googlebot být schopen procházet jiné složky než aplikace?

NEBO

měl bych Zakázat všechny složky jiné než aplikace aby žádný robot vyhledávače nemohl procházet další složky?

Pracoval pro vás: Charles Robertson | Chcete nás kontaktovat?

užitečné informace