SKUTEČNÝ Důvod, proč se ženy tak rozčílují

Nedávno jsem začal používat nový _trackPageLoadTime funkce v Google Analytics k měření doby načítání stránky. Všiml jsem si však, že několik stránek se objevuje s obrovským „průměrným časem načítání“. Jedna stránka zobrazuje čas 556,22 sekundy! Několik dalších stránek zobrazuje průměrnou dobu 30 a více sekund.

Proklikáním na detail stránky zobrazíte, že nejvyšší průměrné časy jsou výsledkem 1 opravdu dlouhé doby načítání 100+ sekund (a většina z těch nejlepších má pouze „Ukázka načítání stránky“ 1 nebo 2 lidí).

Jsou to jen anomálie, kdy uživatel ztratil spojení nebo něco? Existuje nějaký způsob, jak zobrazit data bez těchto anomálií?

Sledování rychlosti webu Google Analytics využívá rozhraní API pro časování navigace HTML5. Napsal jsem na to poměrně podrobnou odpověď na StackOverflow.

Konkrétně používá tyto 2 atributy v prohlížečích, které mají performance.timing objekt:

atribut fetchStart

Pokud má být nový prostředek načten pomocí HTTP GET nebo ekvivalentu, fetchStart musí vrátit čas bezprostředně před tím, než uživatelský agent začne kontrolovat všechny relevantní mezipaměti aplikace. V opačném případě musí vrátit čas, kdy uživatelský agent začne načítat prostředek.

atribut loadEventStart

Tento atribut musí vrátit čas bezprostředně před spuštěním události načtení aktuálního dokumentu. Pokud událost load ještě není spuštěna, musí vrátit nulu.

Tato poslední událost odpovídá události načtení okna (window.onload). I když se jedná o důležitou událost, není to stejné, jako když bude vaše stránka použitelná. Vaše stránka by tedy mohla velmi dobře fungovat, ale událost onload by mohla zadržet obzvláště pomalý zdroj na vaší stránce.

Zahrnuje váš web externí aktiva? Reklamní? Mnoho sociálních pluginů? Je možné, že to způsobí, že se vaše událost načtení okna zpozdí.

Je důležité mít na paměti, že vzorkovací frekvence pro tuto funkci je ve výchozím nastavení velmi nízká. Je nakonfigurován tak, aby se pokusil ochutnat 10% návštěv, ale v praxi to může být v závislosti na vaší úrovni podpory cokoli mezi 2% - 4% provozu. Jednotlivé odlehlé hodnoty tedy mohou mít velmi významný vliv na kvalitu dat.

Lepší představu o tom, jak spolehlivá je distribuce dat, můžete získat tak, že přejdete do vzorkovacích dat konkrétního zobrazení stránky a získáte distribuci

Pokud vás zajímá jiný datový bod pro váš výkon, můžete pomocí událostí vytvořit vlastní sledovač výkonu. (To by však zničilo vaši míru okamžitého opuštění, protože událost by se počítala jako interakce.) Například možná událost DOM Ready je lepším barometrem toho, kdy bude váš web použitelný

if(window.performance && performance.timing) { var ms = performance.timing.domContentLoadedEventStart - performance.timing.fetchStart; _gaq.push(['_trackEvent', 'Performance', 'Time to DOM Ready','',ms]); } 

(Anecodetally, yes, its very common. Check out of these of times from one of my accounts):

  • 18 000 sekund ?! To je 5 hodin - jak je vůbec možné, že se to stane?
  • Je možné, že si to zaslouží bližší čtení specifikace. Možná se neúspěšné načtení a opakování zobrazí jako načtení jedné stránky, takže když se pokusím stránku načíst, selže, zapomenu na to a vrátím se o 5 hodin později, sleduje čas načítání stránky jako 5 hodin? To je jediné logické vysvětlení, na které mohu přijít.

Může to být někdo na vytáčeném připojení, který načítání vaší stránky trvalo věky, nebo někdo s přetíženým připojením.

Pokud zjistíte, kdy navštívili, můžete tento den ze svých čísel vyloučit. Nebo pokud si všimnete nějaké jiné charakteristiky, například jejich země nebo sítě, můžete vytvořit vlastní segment, který tyto návštěvníky vylučuje.

  • Nenapadlo mě, že vytáčené připojení bude mít obrovský rozdíl, ale teď o tom přemýšlím, uživateli na 56k může trvat asi minutu, než načte stránku, která se mi načte za 1 sekundu. Zkontroloval jsem data a země, ale všechny se liší. Mým nejlepším řešením se zatím zdá být filtrování, kde je Ukázka načítání stránky alespoň 100.

Pracoval pro vás: Charles Robertson | Chcete nás kontaktovat?