Co je Ticker Tocker?

Před týdnem jsem zkontroloval události na jeden den a viděl jsem, že v zobrazení „podle kategorie“ byly tři události:

EVENT CATEGORY: Category_1 ACTION |TOTAL EVENTS |UNIQUE EVENTS 1. action_1 3 3 

ale uvnitř pohledu „podle akce“ nebyly žádné události:

EVENT CATEGORY: Category_1 >> EVENT ACTION: action_1 no events at all here 

Proč to tak funguje?

  • Přidali jste na svůj web kód pro sledování událostí? Vidíte akce v pohledu v reálném čase?
  • @NataliK. Ano, vidím je v reálném čase. Přidal jsem zde více podrobností o mém případě webapps.stackexchange.com/questions/113013/…, protože to vypadá jako nová otázka.

Pracoval pro vás: Charles Robertson | Chcete nás kontaktovat?