Jak opravit, aby se webové stránky prohlížeče Internet Explorer 11 nezobrazovaly správně?

Vzhledem k následujícímu HTML:

 Some page Other  

Jak vyhledávače takové značky obvykle analyzují? Je běžnou praxí chodit do vlastních značek, jako je tento, a analyzovat uznanou kotvu, nebo úplně přeskočí vlastní prvek a kotvu nenajde?

Webové komponenty se již používají a bylo by hezké mít nějaké vysvětlení, jak je správně využívat, aniž byste obětovali SEO optimalizaci.

  • Váš HTML není analyzován, ale analyzován pomocí modelu DOM (document object model), který by pro vás, pokud jste provedli jakékoli objektově orientované (OO) programování, pro vás druhou přirozeností. Vaše vlastní značka by pravděpodobně neznamenala nic, ale vaše značky ve vlastní značce by nebyly ignorovány.

Vyhledávače analyzují váš zdrojový kód a hledají identifikovatelné informace. Ve vašem příkladu tomu vyhledávač (tj. Google) rozumí Some page a Other je obsah spojený s jejich konkrétním atributem href. Stále by těmto odkazům rozumělo, i kdyby se jednalo o uzavření - značka by chyběla.

Nebude rozumět sémantickému významu vašeho jakýmkoli jiným způsobem než seskupeným prvkem, který drží několik informací dohromady.

Ať vyhledávač přikládá prvku seskupení jakoukoli váhu, nemohu s jistotou říci.

Pracoval pro vás: Charles Robertson | Chcete nás kontaktovat?

užitečné informace