Jak obnovit smazané zprávy na Instagramu 2020 ✅

Když uživatel vstoupí na můj web, bude existovat iFrame na subdoméně, na jiné IP adrese. Pro různé subdomény bude existovat více adres IP, které v podstatě obsahují stejnou webovou stránku. URL stránky iFrame bude aktualizováno dynamicky, v závislosti na různých načteních webového serveru. Uživatelé budou i nadále moci zobrazit správnou adresu URL v prohlížeči, zasílání zpráv z iFrames a aktualizaci adresy URL pomocí historie API.

Jaké jsou nevýhody? Existuje nějaký způsob, jak vyhledávačům říct, aby procházely iFrame? Co je s touto myšlenkou špatně?

  • Obsah iframe není považován za součást nadřazené stránky, roboti SE budou procházet obsah iframe, jako by to byl samostatný web. Nezáleží na tom, zda se jedná o jinou adresu IP, pokud jde o stejný server webového serveru. Rovněž neděláte žádné vyvažování zátěže, protože stránka, na kterou vkládáte prvky iframe, bude stále načtena pro každé zobrazení stránky bez ohledu na to, jaký prvek iframe načtete. Navrhuji vyzkoušet několik dalších otázek týkajících se iframe a SEO.

Pracoval pro vás: Charles Robertson | Chcete nás kontaktovat?