Shen Kuo

Snažím se vytvořit podoblast jako labs.7sisters.in pro složku s kořenem dokumentu public_html/7sislabs . Pokud navštívím web http://7sisters.in/7sislabs/, funguje dobře. Ale http://labs.7sisters.in, ukazuje něco jiného! Nemám tam adresář cgi-bin.

1) V případě „http://7sisters.in/7sislabs/“ by měl mít webový server pod kořenem dokumentu podadresář „sislabs“.

2) V případě „http://labs.7sisters.in“ by měl být váš DNS nakonfigurován tak, aby měl nějakého hostitele „labs.7sisters.in“, a webový server na tomto hostiteli by měl být pravděpodobně nakonfigurován pro virtuální server „laboratoře“.

3) Každý server a každý virtuální server lze nakonfigurovat tak, aby měl svůj vlastní cgi-bin (nebo jakýkoli jiný adresář prostředků) a konfigurace může aliasovat stejný fyzický adresář nebo může odkazovat na různé adresáře. Tvoje volba :)

  • 1 Moje potěšení. Zde je krátký výukový program, který vám poskytne možnosti nastavení virtuálních serverů na Apache. Ve službě IIS je to samozřejmě jen point-and-click: ubuntu-tutorials.com/2008/01/09/…

Pracoval pro vás: Charles Robertson | Chcete nás kontaktovat?

užitečné informace