Konfigurace Notifikačního centra na iPhone

Mám vlastní widget Twitter nastavený na načítání na web, který funguje dobře. Na mém blogu s WP je však skript zahrnut, ale není vykreslen. Říkám to uvnitř prázdného div takhle:

<?php include $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/twtr-widget.html'  ?> var13 ->

Ve zdroji stránky se ale zobrazuje jako HTML (pro úsporu místa uvádím „...“):

<script src='http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js'></script> <script> new TWTR.Widget({... ...</script> 

Jinými slovy, skript se neprovádí. Proč je to?

Javascript nemůžete zpracovat pomocí tlumočníka PHP - tlumočník PHP bude ignorovat vše, čím není vázán <?php/?> a jednoduše vrátí zahrnout jako součást dokumentu, který poskytujete.

  • Myslel jsem, že tomu tak je, ale vložení Javascript přímo do šablony přináší přesně stejný výsledek. Nějaké další nápady?
  • @Isaac Lubow Co se stane, když načtete stránku s přiloženým skriptem widgetu? Vidíte nějaké chyby Javascript?

Pracoval pro vás: Charles Robertson | Chcete nás kontaktovat?