Mám požadavek na Apache 2.4, kde bych chtěl zkontrolovat konkrétní soubory cookie a nastavit HTTPOnly plus zabezpečené příznaky pouze na těchto souborech cookie a ignorovat ostatní soubory cookie.

Např. V prohlížeči mám následující soubory cookie pro stejnou webovou doménu, tj. CookieA, CookieB, CookieC, CookieD, CookieE, CookieF.

V Apache (mod_headers), Rád bych se shodoval s použitím CookieName pouze CookieB a CookieC; poté aktualizujte nastavení pro HTTPOnly a Secure Vlajky pouze pro CookieB a CookieC.

PseudoLogic:

If getAllCookies contains CookieB then update only CookieB (Header edit Set-Cookie (CookieB) '$1; HTTPOnly; Secure' elseIf getAllCookies contains CookieC then update only CookieC (Header edit Set-Cookie (CookieC) '$1; HTTPOnly; Secure' endIf 

Pracoval pro vás: Charles Robertson | Chcete nás kontaktovat?