Dvě marketingové kariéry, které to rozdrtí v roce 2020

Nyní vidím pouze „Zdroje provozu“ u „Návštěvy“. Co bych ale chtěl vědět, je počet „jedinečných návštěvníků“ z jednotlivých doporučení. Když ale přejdu na „Zdroje provozu“ - „Doporučení“ z panelu nabídek na levé straně, zobrazí se pouze počet „Návštěvy“ Nějaký nápad? Nebo pokud to Google Analytics neposkytuje, existují pro to další podobné nástroje? Dík.

Na stejné obrazovce se zobrazí % New Visits což vám dává údaj o tom, kolik z celkových návštěv je jedinečných. Můžete také kliknout secondary dimension a přidat visitor type který vám ukáže nové vs vracející se a opět vám dá metriku k posouzení jedinečností.

  • Díky, neuvědomil jsem si, že to lze vypočítat pomocí% New Vsitis. Zdá se však, že to pro mě nefunguje. Na mých stránkách je návštěvníkům automaticky přidělena role člena při jejich registraci. Nastavil jsem tuto členskou roli jako vlastní proměnnou (scope-user). Mým cílem je zjistit počet návštěvníků, kteří se zaregistrovali na mém webu na doporučení. Mohu to zhruba spočítat pomocí% New Visits, ale problém je například v případě, že se návštěvník zaregistruje při druhé nebo třetí návštěvě. Omlouvám se, že jsem to výše nezmínil, jen abych zjednodušil otázku, a právě teď jsem si uvědomil tento problém. Nějaký nápad?
  • @chiba Myslím, že k tomu budete potřebovat vlastní software, ale sledování cíle by to mohlo být dosažitelné - navrhoval bych provést nějaký výzkum tímto směrem
  • Díky, že jsi mi dal vědět. A můžete mi prosím, dětsky, dejte vědět, co znamená „sledování cíle“, je to název softwaru nebo tak něco?
  • analytics.blogspot.co.uk/2011/04/…

Pracoval pro vás: Charles Robertson | Chcete nás kontaktovat?