Jak řešit hlasité zvuky ventilátoru notebooku způsobené přehřátím

Moje webové stránky se během vývoje někde zpomalovaly, podle návštěvníků, kteří mi poslali e-mail, jakou optimalizaci rychlosti doporučujete priotizovat? Ukládání do mezipaměti? CDN? Jakýkoli vstup je velmi doporučený! Na serveru běží Ubuntu 14.10 s Apache vlatest a PHP 7.

  • Pamatujte, že stížnosti uživatelů nemusí mít s vaším webem nic společného. Internet je pružný a může poskytovat velmi odlišné výsledky na uživatele, každý den a dokonce i minutu po minutě. Nejlepší je začít s vodopádovou zprávou z vašeho prohlížeče, jako je například chrom, co nejblíže vašemu serveru, jak je rozumné po určitou dobu. Získáte tak dobrá data a jasnou představu, na čem máte pracovat. Pokud váš web funguje dobře, vaši uživatelé mohou udělat totéž, aby vám poskytli solidní vodítka o tom, o co se může jednat.

Kdykoli potřebujete zjistit, co optimalizovat a jaké jsou priority, navrhuji použít GTMetrix nebo podobný analytický nástroj (Pingdom, Google Pagespeed Insights), abyste získali zprávu o tom, co by mohlo váš web zpomalit, a návrhy, co opravit .

FWIW, GTMetrix dává vašemu webu velmi, velmi dobrá skóre. Možná se nebudete ničeho obávat.

Pracoval pro vás: Charles Robertson | Chcete nás kontaktovat?